Proč propustili zrovna mě? A co dál?

V souvislosti s koronavirem už přišlo o práci mnoho lidí. V některých oborech je to více než logické, v jiných se zdá propouštění zbytečné a přesto k němu dochází. Mnoho zaměstnanců nerozumí tomu, proč zrovna je zaměstnavatel  „pouští“. A ocitají se v nečekané situaci s pocitem křivdy. Co dělat? Čtěte rozhovor s HR manažerkou Auria Solutions, nadnárodního výrobce komponent pro automobilový průmysl, Kristýnou Fleischmannovou.

Proč některé společnosti v souvislosti s koronavirem propouštějí zaměstnance?

Tato doba přináší značnou plánovací nejistotu. Hlavním důvodem bývá samozřejmě udržení celkové finanční stability společnosti. Propouštění zaměstnanců často není jediným opatřením, které společnosti přijímají. K redukci zaměstnanců se přistupuje až po zvážení všech ostatních možností úspor. Důvody jsou zřejmé. Propouštění není nijak populární uvnitř společnosti, nepomáhá vnímání navenek a zároveň se nejedná o řešení, které by bylo snadné a zcela bez dalších finančních dopadů.

Podle čeho firmy vybírají, koho propustí? 

Velmi záleží na typu a zároveň kultuře společnosti, která se ocitla před rozhodnutím snížit stav zaměstnanců. Zodpovědný management zvažuje hned několik faktorů v souladu s platnou legislativou. Pokud už se musí k tomuto řešení přistoupit, u jednotlivců se řeší jejich kvalifikace, kompetence pro výkon dané pozice a zároveň seniorita ve společnosti. Dále jsou to dopady nepřítomnosti jedince pro výkon týmu ve kterém působí. Takový proces je velmi komplexní a vyžaduje dostatečnou profesionalitu a cit rozhodujícího managementu.

Rozhoduje mzda zaměstnance pro případné propuštění?

V tomto případě myslím, že se dá použít známé: poměr cena vs. výkon. Nesetkala jsem se s tím, že pokud by byl zaměstnanec perfektní, společnost by pro něj měla uplatnění a jeho mzda byla nad průměrem na podobných pozicích, společnost by rozhodla takového zaměstnance nechat jít. Myslím, že mzda je jedním z mnoha rozhodujících faktorů. Troufám si říct, že rozhodně nebývá tím hlavním.

Jak je takové propouštění zaměstnanci komunikováno?

Jedna rovina je legislativní – jaké náležitosti musí mít informace o rozvázání pracovního poměru. Vždy je třeba respektovat zákoník práce. Druhá rovina je osobní a velmi závislá na tom jak společnost obecně přistupuje k zaměstnancům a komunikaci k nim.

Pokud to situace umožňuje, vždy je třeba, aby rozhodnutí bylo zaměstnanci komunikováno osobně za přítomnosti přímého nadřízeného. Zaměstnanci by mělo být podrobně vysvětleno, k jakému rozhodnutí dochází, na základě čeho a jaké to má pro něj dopady. Je dobré nechat zaměstnanci dostatečný prostor pro otázky a znovu opakovat důležité informace. Zaměstnanci jsou často v takovém šoku, případně jiných emocích, že nedokážou vnímat všechny důležité informace napoprvé. Je dobré zaměstnanci jednotlivé kroky sepsat, aby se měl možnost k tomu později vrátit a případně nás opět kontaktovat.

Kristýna Fleischmannová, HR Manager

Jak se může zaměstnanec srovnat s tím, že byl propuštěn?

Takový moment je pro každého člověka zásadním zásahem do osobních hodnot. Záleží na každém jedinci jak ve svém žebříčku vnímá hodnotu svého zaměstnání. Obecně v prvních chvílích pomáhá pochopit, proč zaměstnavatel k tomuto rozhodnutí musel dojít. Je důležité získat všechny informace, jakým způsobem byl zaměstnanec propuštěn a co to má pro něj za praktické důsledky. Personální oddělení může být v této chvíli velmi nápomocné.

Je dobré nezůstávat dlouho v této fázi a začít postupně koukat dopředu a plánovat kroky pro znovunalezení pracovní či osobní stability.

Co doporučujete lidem, kteří se dozví, že budou propuštěni, udělat? 

I přesto, že se jedná o emotivní moment je třeba zachovat klid a jistý nadhled. Ten zaměstnancům může pomoct v tom, že budou schopni lépe zvažovat svoje možnosti a řešení nastalé situace. Zároveň doporučuji, aby se snažili pobavit se svým nadřízeným o důvodech svého propuštění. Personální oddělení může také pomoci v navedení novým směrem, dát doporučení, co teď, a jakým způsobem postupovat s úřady a případně v další podpoře hledání zaměstnání.

Co doporučujete těm, co už jsou delší dobu bez práce? 

Doporučuji k hledání zaměstnání přistoupit jako k hlavnímu projektu s potřebnou profesionalitou. Nepodceňovat přípravu životopisů a samotnou přípravu na pohovory.

Vhodné je také vyhledat schopného kariérního poradce či kouče s profesionální zkušeností. Takový člověk je schopen do vašeho projektu vnést nadhled a zároveň vás podpořit a vést vás pozitivně dopředu.

Jaký má smysl hledat nějakou dočasnou práci a až se situace vrátí k normálu, se vrátit zpět? 

To je spíše otázka osobní situace a preferencí jednotlivců. Sama věřím v to, že žádná zkušenost není na škodu a z nepříznivých situací se snažím odnést něco pro sebe. Pokud se zaměstnanec dostane do situace, kdy není v nabídce zaměstnání v jeho oboru a je schopen nalézt vhodné/akceptovatelné zaměstnání v jiném, rozhodně bych to doporučila už jenom z praktických, finančních důvodů. Zároveň člověk neztrácí kontakt s pracovním životem a jeho řádem.  Tím má šanci nepropadat dlouhodobé negativní náladě v případě, že již nějakou dobu hledá ve svém oboru a nedaří se.

Co může zaměstnanec udělat proto, aby byl první na seznamu těch, koho vezmou zpět? 

Vyplácí se zůstat se společností v kontaktu, ať už s nadřízeným nebo s personálním oddělením a monitorovat možnosti. Jasně vyjádřit, že má o budoucí kontakt zájem. Často ale tento kontakt nabízí samotné personální oddělení při ukončování pracovního poměru. Je možné, že pokud se uzavřely možnosti na jednom oddělení, jiné může mít otevřené specializované pozice a společnost vždy ráda přivítá loajální zaměstnance se znalostí prostředí a chutí učit se nové věci.

 

Hledáte práci? Dále čtěte: Krok za krokem efektivní postup hledání práce

Chcete komplexního průvodce, který vás úspěšně dovede do nové práce? Zkuste můj program Jak si najít skvělou práci.

Tereza Valášková
Jsem kariérní kouč a poradce, pomáhám jednotlivcům s jejich kariérou a ve firmách učím manažery, jak dělat nábor efektivně a nabírat lidi pro budoucnost a dlouhodobou spolupráci.