Vaše kariéra je cesta. 

A každá cesta je kratší s průvodcem, 
rychlejší, pokud vím, kam jdu a zábavnější, pokud dokážu ocenit sebe sama i druhé.