Vaše kariéra je cesta. 

A každá cesta je kratší s průvodcem,

rychlejší, pokud vím, kam jdu

a zábavnější, pokud dokážu ocenit sebe sama i druhé.